Regulamin świadczenia usług


Regulamin sklepu internetowego KalDekor.pl

I Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu kaldekor.pl jest firma Bartosz Piecuch Fastbit z siedzibą w Krakowie przy ulicy Grenadierów 7/LU-B, NIP 6772179367, REGON 356707471. Wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem NIP 6772179367.

2. Sklep internetowy kaldekor.pl zamieszczony pod adresem http://kaldekor.pl zajmuje się działalnością handlową w zakresie sprzedaży mebli oraz grzejników i akcesoriów z nimi związanych.

3. Sprzedaż wysyłkową prowadzimy na terenie Polski. W szczególnych przypadkach, po uzgodnieniu z Klientem, jesteśmy w stanie zorganizować wysyłkę towaru w granicach Unii Europejskiej. Sklep kaldekor.pl pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00.

4. Adres korespondencyjny do wysyłki i zwrotu zakupionych towarów oraz konto bankowe sprzedawcy wraz z danymi.

             Bartosz Piecuch Fastbit, ul. Grenadierów 7/LU-B, 30-085 Kraków 

             PKO BP (interligo) 50 1020 5558 1111 1205 7260 0560

Adres do zwrotu produktów firmy Halmar:

Halmar - Magazyn 1, ul. COP 2, 37-450 Stalowa Wola, tel 606786106, kontakt@kaldekor.pl 

(w liście przewozowym prosimy wpisać : " nazwa towaru - zwrot Fastbit")

Adres do zwrotu produktów firmy King Home:

KinHome Magazyn, Przecławska 1A, 03-879 Warszawa, tel. 666359691, kontakt@kaldekor.pl 

(w liście przewozowym prosimy wpisać : " nazwa towaru - zwrot Fastbit")

Adres do zwrotu produktów firmy D2 Design:

D2/Fernity Magazyn,ul. Księcia Ziemowita 59, 03-885 Warszawa, tel. 22 398 08 11 kontakt@kaldekor.pl Fernity(w liście przewozowym prosimy wpisać : " nazwa towaru - zwrot Fastbit")

Adres do zwrotu produktów firmy Frankhauer:

Prosimy o kontakt w celu zorganizowania odbioru materaca: kontakt@kaldekor.pl 

Adres do zwrotu produktów firmy SK Design:

Świat Krzeseł, Obornicka 229b/9, 60-650 Poznań, tel: 61 868 73 52, kontakt@kaldekor.pl 

(w liście przewozowym prosimy wpisać : " nazwa towaru - zwrot Fastbit")

Adres do zwrotu produktów firmy Lysne:

LYSNE, ul. Cmentarna 6 42-202 Częstochowa tel. +48 798 747 891 kontakt@kaldekor.pl 

(w liście przewozowym prosimy wpisać : " nazwa towaru - zwrot Fastbit")

 5. Zapytania i reklamacje prosimy kierować:

- na adres poczty elektronicznej kontakt@kaldekor.pl

- na numer telefonu 606786106

- adres pocztowy sklepu.

II Definicje i pojęcia zawarte w regulaminie

1. Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.kaldekor.pl

2. Sprzedawca – Bartosz Piecuch prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Bartosz Piecuch Fastbit z siedzibą w Krakowie przy ulicy Grenadierów 7/LU-B, NIP 6772179367, REGON  356707471

3. Biuro Obsługi Klienta – BOK

4. Klient (Zamawiający) – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której osobne przepisy przyznają zdolność prawną, osoba prawna, dokonująca Rejestracji i/lub Zamówienia w sklepie kaldekor.pl

5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Towary – produkty, których opisy zamieszczone są na stronach internetowych Sklepu.

7. Zamówienia – oferty zakupu Towarów składane przez Klientów/Konsumentów za pośrednictwem Sklepu.

8. Cookies – pomocnicze pliki tekstowe zapisywane na komputerze Klienta, zawierające informacje związane z korzystaniem ze Sklepu. W szczególności dotyczą one identyfikacji sesji, w której z kolei znajdują się zakodowane informacje o zalogowaniu, osobistych ustawień obsługi witryny, towarach dodanych do koszyka oraz ustawień sortowania czy ostatnio oglądanych towarach. Sklep określa politykę prywatności związaną z wykorzystywaniem plików cookies w dokumencie „Polityka prywatności” dostępnym na stronie sklepu.

9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. – dalej: KC), zawarta przy wykorzystaniu serwisu internetowego Sklepu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

10. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

11, Regulamin – niniejszy regulamin.

III Prezentacja towarów na stronach sklepu kaldekor.pl

1. Informacje o Towarach prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 lub art. 543 KC, natomiast stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających.

2. Wszystkie Ceny Towarów i Przesyłek zaprezentowane na stronach Sklepu podane są w Złotych Polskich, są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

3. Jeśli w cenie Towaru nie zostały ujęte koszty jego dostarczenia, będą one stanowiły kolejną pozycję Zamówienia.

IV Składanie i realizacja zamówień

1. Zamówienia w Sklepie kaldekor.pl należy składać wg jednego z poniższych sposobów:

a) Poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu. 

b) Poprzez adres email kontakt@kaldekor.pl z informacją o zamawianym towarze, adresem dostawy, wyborze formy płatności.

c) Drogą telefoniczną pod numerem 12 357 18 94 w czasie pracy Sklepu, czyli w dni robocze od 9:00 - 15:00

2. Zamówienia w sklepie kaldekor.pl można składać 24 godziny na dobę we wszystkie dni w roku, jednak ich realizacja następuje w Dni Robocze w godzinach od 9:00–15:00. Zamówienia przesłane do sklepu po godzinie 15:00 lub w dni świąteczne, soboty, dni wolne od pracy, będą rozpatrywane w kolejnym Dniu Roboczym.

3. Składanie zamówienia przez stronę Sklepu nie wymaga uprzedniej rejestracji. Podczas składania zamówienia Klient sam dokonuje wyboru czy chce utworzyć w systemie sklepu swoje konto chronione loginem i hasłem. Rejestracja ma na celu ułatwienie składania przyszłych Zamówień.

4. Składanie zamówienia przez stronę kaldekor.pl odbywa się w czterech etapach:

 - dodanie do koszyka wybranych Towarów

 - wybór sposobu płatności i dostawy

 - podanie danych do wysyłki (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość), ewentualnie danych do wystawienia faktury VAT (nazwy firmy/instytucji, ulicy, numeru domu/lokalu, kodu pocztowego, miejscowość, NIP)

 - potwierdzenie zamówienia

5. W trakcie składania zamówienia Zamawiający może dokonać samodzielnych zmian we wszystkich wprowadzonych danych, również zmian w wyborze towaru.

6. Potwierdzenie zamówienia powoduje wysłanie do Zamawiającego wiadomości e-mail z informacją o otrzymaniu przez Sprzedawcę zamówienia.

7. W sytuacji braku potwierdzenia otrzymania zamówienia ze strony Sklepu, Zamawiający proszony jest skontaktować się z obsługą sklepu telefonicznie: 12 3571894 lub e-mailowo: kontakt@kaldekor.pl.

8. Firma Fastbit zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia zawierającego nieprawidłowo wypełniony formularz Zamówienia.

9. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

10. W przypadku Zamówień składanych drogą telefoniczną momentem zawarcia Umowy sprzedaży jest chwila, w której Sprzedawca przyjął i potwierdził Zamówienie.

11. W sytuacji niedostępności towarów ujętych w  Zamówieniu, Zamawiający jest niezwłocznie informowany o terminie dostępności zamówionego Towaru i przewidywanym terminie realizacji zamówienia. Jeśli wskazany termin okazałby się nie do przyjęcia przez Zamawiającego, zamówienie może zostać anulowane a w przypadku przedpłaty – całość kwoty wpłaconej jest zwracana. 

12. Zamawiający ma możliwość wyboru sposobu płatności:

a) zwykły przelew bankowy

b) płatność przez system Payu, Raty Payu

c) płatność przy odbiorze u kuriera

13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych Towarów do Sklepu, wycofywania starych modeli i przeprowadzania akcji promocyjnych.

14. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

15. Zamawiający akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na dostarczanie faktur VAT a także w przypadku zwrotów i uznanych reklamacji, faktur korygujących VAT.

16. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nierealizowania Zamówień po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej Sklepu przy założeniu, że zmiana ta nie narusza praw nabytych Klientów.

17. Wysyłka zakupionych towarów realizowana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty dokonania zapłaty za Towar bądź wybrania opcji wysyłki „za pobraniem”. Jeżeli jednak zakupiony Towar jest chwilowo niedostępny u Sprzedawcy, termin dostawy może zostać, za zgodą Zamawiającego, przedłużony.

18. W sytuacji niedostępności towaru objętego zamówieniem lub stwierdzenia błędu w katalogu sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia lub za zgodą Klienta do częściowej jego realizacji. O zaistniałym problemie sklep niezwłocznie poinformuje Klienta telefonicznie lub przez e-mail.

19. Sklep kaldekor.pl nie prowadzi sprzedaży hurtowej dlatego w sytuacji złożenia przez jednego Klienta zamówienia na więcej niż pięć sztuk tego samego produktu zastrzegamy sobie prawo do anulowania takiego Zamówienia.

20. Zamówienia dostarczane są przez firmy kurierskie DPD, DHL, GLS, Fedex, Geis, Schenker, Pocztex w czasie 1-3 dni robocze w godzinach od 8 do 17. 

-dostawy o sumarycznej wadze do 30kg dostarczane są do drzwi domu, mieszkania, biura.

-dostawy o sumarycznej wadze do 30kg ale w których jeden z wymiarów przekracza 150cm dostarczone są pod wskazany adres, bez obowiązku wniesienia.

-przesyłki o sumarycznej wadze przekraczającej 30kg oraz paletowe dostarczane są pod wskazany adres, bez obowiązku wniesienia i rozładowania.

-przesyłki zawierające materace dostarczane są pod wskazany adres, bez obowiązku wniesienia.

Materace dostarczane są w grubej folii, którą prosimy zachować na wypadek zwrotu na okres 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

21. Należy pamiętać, aby sprawdzić stan i ilość towaru oraz stan jego opakowania oryginalnego po odbiorze. W przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzeń przed przyjęciem przesyłki, zaleca się odmówić przyjęcia przesyłki i spisać protokół szkody. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, należy poinformować o tym fakcie Sprzedawcę lub też zażądać od przewoźnika sporządzenia protokołu niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. Protokół powinien być podpisany przez przewoźnika i Klienta. Jeżeli Klient nie zgadza się z treścią protokołu, może zamieścić w nim zastrzeżenie z uzasadnieniem. Uprawniony otrzymuje bezpłatnie egzemplarz protokołu. Brak protokołu szkody nie uniemożliwia ani nie opóźnia reklamacji, może jednak utrudnić odbiorcy udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie dostawy.

V Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługę polegającą na nieodpłatnym prowadzeniu Konta Klienta. 

2. Złożenie Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu i dokonanie zakupu Towarów nie wymaga uprzedniej Rejestracji i założenia Konta. Klient w trakcje składania pierwszego zamówienia ma wybór czy dokonać rejestracji w sklepie. Rejestracja jest darmowa i nie stanowi zobowiązania dla Klientów do dokonania zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu.

3. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta.

4. Klient, w celu rejestracji, powinien podczas pierwszego zamówienia wybrać opcję rejestracji oraz poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane:

- aktualny adres e-mail;

- Hasło do Konta Klienta;

- Imię i nazwisko – w przypadku Konsumentów;

- Firmę – w przypadku przedsiębiorców;

- Adres dostawy/zamieszkania;

- Adres do faktury VAT w przypadku przedsiębiorców;

- Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) w przypadku przedsiębiorców;

- Imię i nazwisko osoby do kontaktu;

- Numer telefonu.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji podanych danych Klienta np. w drodze kontaktu telefonicznego lub mailowego.

6. Zawierając umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną Klient oświadcza, że:

- zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje ją; 

- przystępuje do korzystania z oferowanych usług dobrowolnie i spełnia warunki określone w treści niniejszego Regulaminu;

- dane wprowadzone do formularza rejestracyjnego i/lub zamówienia są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich;

- wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną;

- rozumie iż zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym;

- wyraża zgodę na utrwalanie, przetwarzanie, przechowywanie, gromadzenie,  udostępnianie i usuwanie danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej - realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu;

- wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji systemowych, wiadomości od Sprzedawcy oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu.

- w ramach realizacji umowy z Kupującym, po dokonaniu wysyłki, Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

7. Klient korzystający z opcji Rejestracji, posiada poufny login i hasło do Konta. W przypadku zmiany danych podanych przy rejestracji zobowiązany jest do ich aktualizacji.

8. W sytuacji utraty hasła, można dokonać wygenerowania nowego, które zostanie przesłane na adres email wskazany podczas rejestracji. Nowe poufne hasło zostanie wygenerowane przez system a Klient po zalogowaniu się do Konta ma prawo je zmienić.

9. Aby korzystać z usług objętych niniejszym regulaminem, Klient powinien dysponować. 

- przeglądarką internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome lub Opera w wersji nie starszej niż 2.0;

- włączoną obsługą Java Script;

- aktywnym adresem e-mail;

- włączoną obsługą plików Cookies.

10. Sprzedawca może odmówić rejestracji Klienta, a jeśli takowa została już dokonana - wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, w następujących przypadkach:

- sposób korzystania z usług przez Klienta lub cel rejestracji jest w sposób oczywisty  sprzeczny z zasadami i przeznaczeniem Sklepu;

- Klient narusza obowiązujące normy prawne, obyczajowe, zwyczajowe oraz prawa osób trzecich;

- podane dane teleadresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności, a powstałe wątpliwości nie zostały usunięte po kontakcie telefonicznym lub za pomocą wiadomości e-mail.

- Klient narusza postanowienia  niniejszego Regulaminu.

11. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku jeśli Klient nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 1 roku od ostatniej aktywności.

12. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

13. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, składane przez Sprzedawcę, zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail w formie oświadczenia.

14. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone w formie oświadczenia i przesłane na adres e-mail kontakt@kaldekor.pl  lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika.

15. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sprzedawcy ponowna rejestracja może nastąpić po uzyskaniu jego zgody.

16. Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za zgodą stron nie ma wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony umowy postanowią inaczej.

17. Klient sklepu jest uprawniony do informowania Sprzedawcy o zauważonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu świadczonej usługi, w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub na adres e-mail kontakt@kaldekor.pl

 VI Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr poz. 827 ze późn. zm.) Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia odbioru Towaru lub zawarcia umowy o świadczenie usług. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 można złożyć dołączając je do przesyłki ze zwracanym Towarem, kierowanej na adres do zwrotu Towaru (podany w niniejszym Regulaminie) lub wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres email kontakt@kaldekor.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

3. Sprzedawca zwróci Konsumentowi cenę sprzedaży (wraz z kosztami dostawy Towaru do Konsumenta) Towaru niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta, chyba że Konsument wskaże inny sposób zwrotu ceny sprzedaży.

4. Konsument obowiązany jest zwrócić Towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić Towar w takim składzie ilościowym i jakościowym jaki otrzymał od Sprzedawcy, w szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) oraz oryginalne opakowanie, co jednak nie ma wpływu na prawo do odstąpienia od umowy oraz skuteczność oświadczenia o odstąpieniu od umowy.  

5. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta. Zwrot Towaru (koszt odesłania Towaru do Sklepu) odbywa się na koszt Konsumenta.

6. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, a to w odniesieniu:

a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1;

b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
d) świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
f) dostarczania prasy;
g) gier hazardowych.

7. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr poz. 827 ze późn. zm.), nie przysługuje przedsiębiorstwom dokonującym zakupu na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Zdanie powyższe nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych, dokonujących zakupu nie związanych bezpośrednio z działalnością firmy. 

VII Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem za niezgodność Towaru z umową na zasadach określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Jeżeli stwierdzono wadę produktu, Konsument może żądać wymiany towaru na wolny od wad, żądać usunięcia wady, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

2. Klient uprawniony jest do skorzystania bezpośrednio z gwarancji producenta na zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym.

3. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres Sprzedawcy lub mailowo na adres kontakt@kaldekor.pl.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem. 

5. Zalecany wzór formularza reklamacyjnego jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.

6. W reklamacji należy wskazać w szczególności dane identyfikujące klienta, na czym polega niezgodność towaru z umową oraz określić swoje żądanie. 

7. W przypadku żądania wymiany Towaru, zastrzegamy sobie prawo zwrotu ceny zakupu w przypadku braku dostępności towaru na wymianę.

8. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na wskazany w reklamacji adres e-mail lub pisemnie na wskazany przez Klienta adres pocztowy. 

9. Nabywca będący Konsumentem posiada także możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń, poprzez:

- skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Federacja Konsumentów.

- zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.

- zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą.

10. Reklamacje składane przez Klientów nie będących konsumentami rozpatrywane będą według przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady, o ile poniższe postanowienia nie stanowią inaczej. 

11. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/odr. Platforma ODR jest m. in. źródłem informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Jednocześnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: kontakt@kaldekor.pl.

VIII Ochrona danych osobowych - ważne do 25 V 2018

1. Dokonując rejestracji w systemie informatycznym Sprzedawcy, Klient oświadcza, że dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do ich poprawy, wglądu i usunięcia ich z bazy.

2. W celu dokonania zmian, poprawy lub usunięcia danych ze Sklepu Klient powinien przesłać na adres e-mail Sprzedawcy stosowne żądanie wraz z podaniem nazwiska  i imienia ewentualnie firmy Klienta.

3. Administratorem danych osobowych dotyczących Klientów jest Sprzedawca.

4. Klient wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie pośredniczącej w transakcjach płatniczych oraz w zamawianiu usług kurierskich, firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

5. Żądanie przez Klienta usunięcia jego danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta.

6. Likwidacja Konta Klienta jest równoznaczna z trwałym i bezpowrotnym usunięciem  danych Klienta oraz zaprzestaniem ich przetwarzania. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość przechowywania takich danych jak adres IP i czas logowania Klienta po likwidacji jego konta na potrzeby organów ścigania oraz danych potrzebnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

7. Pytania i wszelkie wnioski dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@kaldekor.pl

VIII Ochrona danych osobowych - ważne po 25 V 2018

Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych Sprzedawcy podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

Dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, na zasadach określonych zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

Polityka prywatności sklepu Kaldekor.pl

IX Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

2. Korzystanie z serwisu internetowego www.kaldekor.pl oznacza zapoznanie się i akceptację Regulaminu.

3. Właściciel sklepu kaldekor.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmiany regulaminu nie spowodują naruszenia praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu.

4. O wprowadzonych zmianach Regulaminu, Klienci zarejestrowani, zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty e-mail z prawem do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o zmianie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczać lub wyłączać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy a wszelkie pojawiające się wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta.

6. Spory wynikające z funkcjonowania i świadczenia usług oferowanych w ramach Sklepu poddane będą rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.

7. Wszystkie znaki towarowe zamieszczone na stronie kaldekor.pl zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.

Załączniki do regulaminu: 

Pouczenie w sprawie odstąpienia od umowy wraz z formularzem:  POUCZENIE

Druk Reklamacyjny: REKLAMACJA

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl